Η δράση χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME / COS-EarlyWarningEU-2016-4-01 και λόγω του πιλοτικού της χαρακτήρα θα υποστηρίξει έναν μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Αίτηση συμμετοχής

Μπορείτε είτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί. Η αίτηση εδώ αφορά την ΑΤΤΙΚΗ, για άλλες περιοχές κάντε click εδώ.

Screen Shot 2018-10-14 at 16.22.00.png

Δηλώνω υπευθύνως ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση είναι αληθή και ακριβή και θα επιδείξω όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον διαγνώστη-σύμβουλο επιχειρηματικότητας εφόσον μου ζητηθούν.