Η δράση χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME / COS-EarlyWarningEU-2016-4-01 και λόγω του πιλοτικού της χαρακτήρα θα υποστηρίξει έναν μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών  για 3 μήνες!

Βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα:

(ενδεικτικά)

  • Γιατί ενώ η επιχείρηση μου πάει καλά, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα; Που οφείλεται αυτό;

  • Γιατί ενώ υπάρχει ζήτηση οι πωλήσεις δεν αποδίδουν οι πωλητές μου ή δεν καταφέρνω να πουλήσω αποτελεσματικά;

  • Γίνεται αποτελεσματική διαχείριση του ταμείου;

  • Είναι οι δράσεις μάρκετινγκ μου σωστές; Είναι αποτελεσματικές; Σε τι βαθμό;

  • Μήπως πρέπει να αλλάξω εμπορική πολιτική;

  • Χρειάζομαι business plan;

  • Σε ποιες νέες αγορές μπορώ/πρέπει να απευθυνθώ/επεκταθώ;

  • Πως κινητοποιώ το προσωπικό μου;

  • Πως θα καταφέρω να εντάξω τα παιδιά μου στην επιχείρηση; (διαδοχή)

  • Πως θα φέρω ηρεμία (μεταξύ των μελών) στην οικογενειακή μου επιχείρηση;

Στήριξη επιχειρήσεων με την παροχή μεντόρων από το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ στην Αττική, στον Βόλο, στη Λάρισα και στη Βόρειο Ελλάδα.

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EARLY WARNING EUROPE, προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ και με ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ υποστήριξη σε Επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή θέλουν να αναπτυχθούν.